WeWestox 50WESTOX 50

 
 

Start sida

Golvbeläggning

Pavex

Restaurering

Fukt / Salt

Westox Cocoon

Westox 50

Westox CR 25

Westox D-LAM 20

Betongbehandling

Westox Creteseal

Westox Silane WB

Övrigt

Kontrastmarkering &
Halkskydd

Övrig info

Om Existens kem AB

Urval av kunder

Partners

Kontakta oss

Länkar

 

 

 

 

 

 

Stigande fukt i sten och murverk

Längst ner på sidan finns en pdf fil om Salt Retarder.  


 
Westox 50 injektions system som har utvecklats i Australien, är en icke förstörande metod för att installera en osynlig fuktspärr i murverket som en barriär mot stigande fukt.
Systemet har använts framgångsrikt under 25 års tid vid större restaureringsprojekt.
Fördelen med detta injektions system är nivån för installationen som ligger lägre än andra använda metoder. Detta i sin tur skyddar golvlister samt överbryggande fuktvandring genom den nya putsen. Systemet är rent och snabbt att använda.
Westox 50 injektions lösning pumpas via ett flexibelt system via lansar in i murverket, vätskan pressas under tryck in i sten eller murverket tills stenen och fogen är mättad med vätska, detta förfarnings sätt upprepas längs väggen som skall behandlas.

Injektions vätskan fortsätter att penetrera murverket och fogen kapillärt under 24 timmar efter avslutad injektion. Efter att hela väggens tjocklek har blivit mättad med vätska har man uppnått en ny fuktspärr.

 

Westox 50 injektions system används i konjunktion med Cocoon, då salter fälls ut när murverk torkar upp. Även efter Cocoon användning kan det finnas spår kvar av salter i väggen, och för att förhindra dessa restsalter att sprida sig till nyputsade ytor används en tillsats i uppbyggnadsbruket , Salt retarder som låser fast dessa rester så att de inte sprids vidare i väggen.  
 
En pdf läsare kan hämtas från:
http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2.html
 
 

 

 

Frågor ?

Maila oss gärna !

   
   
   
   
 

Copyright Existens Kem AB & Westlegate Pty Ltd ©

Lena Larsen© 2008 underhåller dessa sidor.