PAVEX
PAVEX
Teknisk information, mönster & färg
eknisk information, mönster & färg

 

Start sida

Golvbeläggning

Pavex

Pavex teknisk information

Idébank

Restaurering

Fukt / Salt

Westox Cocoon

Westox 50

Westox Cr 25

Westox D-LAM 20

Betongbehandling

Westox Creteseal

Övrigt

Kontrastmarkering &
Halkskydd

Övrig info

Om Existens kem AB

Urval av kunder

Partners

Kontakta oss

Länkar 

 

 

 

 

 
Motståndskraft mot frost och tö:
.
Slitstyrka:
Beständigt enligt Önorm B 3306
Pavex har hög motståndskraft mot mekanisk förslitning.
.
.
Vidhäftningsstyrka:
Tryckstyrka:
När ytan testades uppstod brott i betongunderlaget vid 2,2 N/mm2.
Pavex vidhäftningsstyrka är därför högre än detta värde.
24 timmar 20,4 N/mm2
28 dagar   91,7 N/mm2
.
.
.
.
Halktest:
Torrt underlag
Vått underlag
Pavex beläggning
90,0
38,5
Terrazo yta
67,5
24,2
Keramiska golvklinker
70,3
30,5
. .
Brandklass: Kemiskt motstånd
Mycket låg flampunkt enligt Önorm B 3800 Olja, bensin, diverse syror och alkalier
. .
Vattentest:
Efter 14 dygns vattentryck på 7 bar testades golvytan. Inget vatten hade trängt igenom Pavex-beläggningen.
. .
Övrig information kan fås via testcertifikat.
MÖNSTER & FÄRG
Obs: Viss färgavvikelse förekommer mot originalfärgerna
 
Färger
Mönster

Tegelmönster

Fiskbensmönster

Kullerstensmönster

Kullerstensmönster

Fantasi 01

Stegmönster

Korgflätsmönster

Naturstensmönster

Fantasi 02

Cirkelmönster

Med Logotype

Helbelagt/Slät yta


Westox and the technology belongs to Westlegate Pty Ltd. Sydney Australia and the materials are used under licence.

Frågor ?

Maila oss gärna !

 

Copyright Existens Kem AB & Westlegate Pty Ltd ©

Lena Larsen© 2008 underhåller dessa sidor.