OM OSS

 

Start sida

Golvbeläggning

Pavex

Restaurering

Fukt / Salt

Westox Cocoon

Westox 50

Westox Cr 25

Westox D-LAM 20

Betongbehandling

Westox Creteseal

Westox Silane WB

Övrigt

Kontrastmarkering &
Halkskydd

Övrig info

Om Existens kem AB

Urval av kunder

Partners

Kontakta oss

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

Existens Kem AB – ett långsiktigt företag

Vårt huvudkontor ligger idag i Landskrona och med en växande marknad inom Europa.

Marknadsföringen bygger till stor del på ett aktivt samarbete med arkitekter, näringsliv, kommuner och landsting, men under senare tid har även olika typer av byggentreprenörer och konsulter/rådgivare använt Westox produkter.

Vår företagspresentation, som förmedlar filosofin kring vår affärsidé samt de ideal som styr vår vardag. Vi vill även ge dig en inblick i Westox produktsortiment och en bild av vår marknad.

Existens Kem AB bildades 1994 då med inriktning på konsulttjänster inom kemteknisk industri, fr.o.m. 1997/1998 arbetar vi med Westox Byggprodukter.

Vi satsar på kvalitativa produkter och kompletta, multifunktionella lösningar som vi kombinerar med bred kunskap, miljötänkande och god service.
Vi prioriterar funktionalitet framför volym, och långsiktig hållbarhet framför lägsta pris.
Detta är viktigt i vår strävan att kunna erbjuda rätt lösning på rätt plats till våra kunder.

I en värld med ständigt ökad konkurrens och ett till synes outtömligt utbud av nya volymprodukter med förutbestämt
"bäst-före-datum", känns det skönt att driva ett företag med andra värderingar.
Det därför som vi, med både stolthet och tillförsikt, presenterar Westox produkter.

Välkommen till Existens Kem AB!

 Westox and the technology belongs to Westlegate Pty Ltd. Sydney Australia and the materials are used under licence.

Frågor ?

Maila oss gärna !

Copyright Existens Kem AB & Westlegate Pty Ltd ©

Lena Larsen© 2008 underhåller dessa sidor.