WESTOX D-LAM 20

 

Start sida

Golvbeläggning

Pavex

Restaurering

Fukt / Salt

Westox Cocoon

Westox 50

Westox CR 25

Westox D-LAM 20

Betongbehandling

Westox Creteseal

Westox Silane WB

Övrigt

Kontrastmarkering &
Halkskydd

Övrig info

Om Existens kem AB

Urval av kunder

Partners

Kontakta oss

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollerbar färgborttagning

Klicka på bilden för stor bild  
1. BESKRIVNING:

D-LAM 20 är en lösningsmedelsbaserad färgborttagnings system i en "easy to use" pappersmassa som bärare.

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Används för att ta bort färgskikt på trä, puts och natur sten. Genom att mäta applikations tid kan man lösa upp ett eller flera skikt. D-LAM 20 är idealisk för att exponera äldre målade ytor som har varit täckt av flera lager färg, kan också användas för borttagning av graffiti.

3. FÖRDELAR:

" Inte frätande
" Kontrollerbar
" Kan användas på dom flesta underlag
" Innehåller ej Methylen klorid
" Själv neutraliserande
" Enkel att använda


4. TEKNISKA DATA:

Specifik vikt: 1,02 - 1,04.

Flampunkt: (°C) 52 (Pmcc).

5. APPLIKATION:

Applicera D-LAM 20 med spackel ungefär 3 - 4mm tjock skikt. Reaktionstiden för borttagning av 1 skikt kan vara så kort som 20 minuter och upp till 24 timmar för 6 skikt.
Efter önskad applikations tid avlägsna D-LAM 20 från underlaget undvik att få med den upplösta färgen, lägg tillbaks D-LAM 20 i en tom burk och blanda i nytt D-LAM 20 mixa 50/50 så är det färdigt för att användas igen. Avlägsna den upplösta färgen separat och färgavfallet tas om hand enligt gällande föreskrifter. Återapplicera den remixade D-Lam 20 och upprepa proceduren tills önskad effekt har uppnåtts.
Det är inledningsvis rådligt att applicera en test yta för varje nytt objekt för att se lämpligheten och estimera tidsintervall för mest effektiva applikation.


6. RENGÖRING:

Tvätta all utrustning i vatten.

 

Frågor ?

Maila oss gärna !

 

Copyright Existens Kem AB & Westlegate Pty Ltd ©

Lena Larsen© 2008 underhåller dessa sidor.