WESTOX CRETESEAL
För sandkonsolidation i fogar & som ytförstärkare/dammbindare för betongytor

 

Start sida

Golvbeläggning

Pavex

Restaurering

Fukt / Salt

Westox Cocoon

Westox 50

Westox Cr 25

Westox D-LAM 20

Betongbehandling

Westox Creteseal

Westox Silane WB

Övrigt

Kontrastmarkering &
Halkskydd

Övrig info

Om Existens kem AB

Urval av kunder

Partners

Kontakta oss

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilden är tagen 2007

 

Produkt för att konsolidera sand i fogar, så att tung trafik kan framföras på stensatta ytor så god städbarhet kan utföras utan att sanden i fogen försvinner med följden att stenarna lossnar.
Sandkonsolidation bör göras för att förhindra kostsam omläggning av stensättningar samt att förhindra olyckor för fotgängare och andra trafikanter.

Bilden är tagen 2009

Bilden är tagen 2010

Bilden är tagen 2012

Bilden är tagen 2013

Klicka på bilderna för större bild


Kundnytta:

Att erhålla en stabil fog.
Att få en långsiktig & kostnadseffektiv lösning på problemet med fogar på stensatta ytor.
Att hålla servicekostnader på en låg nivå.

 

Fördelar med Creteseal
Luktfri
Kostnadseffektiv
Enkel applikation
Ingen ogräsbeväxning på lågt trafikerade ytor såsom refuger m.m.


Angående betongplattor & andra stensättningar

Fogen är det elastiska stödet mellan de enskilda stenarna i beläggningen. Utan fungerande fogar blir beläggningen instabil.
En vanlig orsak till skador i betongstensbeläggningar är för små eller för stora fogar. Utan fungerande fog blir beläggningen en ansamling ensamstenar som inte kan fördela en punktlast till anslutande stenar. Fogen måste fyllas helt med fogsand och hållas fylld under dess livstid.
Beläggningen är inte färdig och får inte belastas förrän fogarna är helt ifyllda och preparerade med Creteseal som fått härda ut.Klicka på bilden för stor bild

Vad krävs av underlaget

En stensatt yta skall vara utförd enligt AMA vad gäller bärlag, geotextil, sättsand samt hårdgörning (packning) av underlaget, för att en sandkonsolidering med Creteseal skall fungera. Icke att förglömma är fogbredden på smågatsten inte översiger 10 mm så att viktfördelningen tas upp på ett korrekt vis av underlaget.

När skall konsolideringen utföras

Sandkonsolidering bör utföras
Vid nyläggning/omläggning när stenen satt sig dvs, efter fogarna fyllts upp och kompakterats enligt normer som finns fastställda.
Produkten appliceras i torr väderlek, då den är vattenbaserad, regn kan orsaka utspädning och funktionen kan gå om intet.
Temperatur på underlaget bör ligga på 20 grader, medeltemperatur för att härdtid skall kunna hållas. Ytor skall inte beläggas om underlagets temp överstiger 30 grader. Härdningstiden ligger på 4 timmar /skikt. 2 skikt rekommenderas.


Klicka på bilden för stor bild

Klicka på bilden för stor bild

Materialåtgång

Beroende på underlagets porositet kan den variera.
På betongytor ligger den på cirka 0,1 l/kvm.
Vid sandkonsolidering av fog är materialåtgången högre beroende på hur kompakt sanden/stenmjölet är.
Fogen bör vätas ner ordentligt med Creteseal så att den tränger ner i underlaget.
Applikationsmetoden består av, tryckspruta, roller och/eller pensel.

Underlagspreparering

Ytorna bör vara:
På betongytor, väl rengjorda från löst material samt fria från fett - olja och annat som kan störa vidhäftningen av Creteseal.
Vid sandkonsolidationen skall stenarna vara rensopade från fogsand, löv, papper och annat löst material skall tas bort så att detta ej fastnar vid härdning.


Klicka på bilden för stor bild

 

Frågor ?

Maila oss gärna !

Copyright Existens Kem AB & Westlegate Pty Ltd ©

Lena Larsen© 2008 underhåller dessa sidor.