Start sida

Golvbeläggning

Pavex

Restaurering

Fukt / Salt

Westox Cocoon

Westox 50

Westox Cr 25

Westox D-LAM 20

Betongbehandling

Westox Creteseal

Westox Silane WB

Övrigt

Kontrastmarkering &
Halkskydd

Övrig info

Om Existens kem AB

Urval av kunder

Partners

Kontakta oss

Länkar

 

 

 

 

 

Cocoon:

OBS! Se även dom olika projekten och länkar längst ner på sidan.

Ett fysiskt verkande omslagsmedia för sanering av lösliga mineralsalter i tegel eller stenväggar, historiskt värdefulla putsade väggar, & historiska golv.

Beskrivning:
Cocoon är ett nytt material, en ren högteknologisk krämig pasta i destillerat vatten, utvecklat under 25 år av Westox i Australien.
Cocoon innehåller inga kemiska komponenter som är förstörande på byggnadskonstruktionen, Ph ligger på 8. Den skadar inte väggar, den är enkel och ren att applicera. Produkten är inte giftig eller brandfarlig.

Avsaltning i förebyggande syfte.

Salter, som transporteras in i porösa material med vatten som bärare har alltid varit en fråga inom restaurering & konserverings arbeten.
Förebyggande åtgärder har vidtagits i modern tid ifråga om fuktvandring med åtföljande salttransport, genom installation av fuktspärrar och kapillär brytande barriärer. Dessa åtgärder är i dagsläget föreskrivna i byggnads/konstruktörsleden i västvärlden, och detta kontrolleras av utsedda kontrollanter så att dessa har blivit korrekt installerade, då det är av oerhörd vikt för byggnationens livslängd samt brukarna av fastigheten framtida hälsa, med tanke på olika allergier och andra symptom framkallade av fukt/mögel.

I de flesta historiska byggnadsverk, installerades inte fuktspärrar eller kapillär brytande barriärer.
I flertalet av dessa byggnationer, står vi nu inför en situation där fukten har stigit till nivåer där interiöra väggar och dekorationer är hotade av förstörelse.
Det är irrelevant även om vi beslutar att installera fuktspärrande/ kapillärbrytande barriärer i byggnadens nuvarande kondition; vi står fortfarande inför problemet med de destruktiva krafterna från det lösliga saltets framfart.

Fuktinträngning från sidorna dålig dränering, eller uppifrån kommande regn, läckande stuprör, läckande tak eller dåligt underhållen vädertätning (fasadfärg) eller bristfällig fogning orsakar skador på byggnader, aktiverar antingen luftburna salter, eller befintliga saltdepåer som har funnits i murverket med resultat liknande stigande fuktvandring från mark.

Westox samarbetade med CSIRO(Australiska samväldets vetenskapliga forsknings organisation)under 80:talet med att utveckla ett offerskikt system, som under kontrollerade former övervakades på Sydneys Lyndhurst House (Australien) Det konstaterades att saltnivåerna kunde drastiskt reduceras och erosionen minimeras. Fortsatt forskning har resulterat i utvecklingen av Cocoon en ny generation av avsaltnings system. Detta omslags system tillverkat av pharmaceutiskt graderat filterpapper har påvisat enastående resultat beträffande att avlägsna salter associerade med stigande fukt på väldigt kort applikationstid.

Användning:

Som omslagsmedia att applicera på puts, sten, tegel för att torka ut och avlägsna, bara genom fysisk kraft, alla mineralsalter som är inneslutna.
Cocoon fastnar på och följer alla kanter och reliefer, ornamenteringar som skall behandlas.


Klicka på bilden för stor bild
 


Klicka på bilden för stor bild

Underlagsarbeten:

Omslagsmediet måste få god vidhäftning på underlaget.
Underlaget skall därför vara rent från lösa färgflagor, saltrester, sand, och annat löst sittande material som kan verka störande för vidhäftningen av Cocoon.
Speciell försiktighet bör iakttagas där ytan är ömtålig/eller att ytan är spröd/vittrad.


Applikation:

Cocoon materialet appliceras på den sten eller tegelyta som skall avsaltas, som ett omslag med tjocklek på 8-10 mm.
Materialet kan appliceras med spackel eller sprutas på beroende på vilken typ av underlag det handlar om (Skulpturer eller ornamentering etc.) Materialet skall sedan få verka i ca: 2 veckor(4-5 dagar för nitrat salter) När det torkade Cocoon materialet har fått verka kan det kartongliknade materialet avlägsnas och deponeras som avfall.


Klicka på bilden för stor bild

Bilder från ett projekt på All Helgona Kyrkan i Lund.

Klicka på bilden för stor bild.

Nedan finner ni ett antal olika pdf filer. Klicka på respektive fil så öppnar den sig i ett nytt fönster. Det krävs Acrobat Reader för pdf filerna.

En pdf läsare kan hämtas från:
http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2.html


1.Pilot projekt svensk text. Westox Australien.
2.Pilot projekt engelsk text. Westox Australien.
3.Cocoon test utfört av ICVBC. Palazzo Minotto i Venedig.
4.Cocoon, Malaysia universitet.
5.Cocoon, Sverige Lund svensk text.
6.Cocoon, Sweden Lund engelsk text.
7. Cocoon Kronborg Helsingör svensk text
8. Cocoon Kronborg Helsingör engelsk text.
   

Frågor ?

Maila oss gärna !

 

Copyright Existens Kem AB & Westlegate Pty Ltd ©

Lena Larsen© 2008 underhåller dessa sidor.