SiWestox Silane WBa

 

Start sida

Golvbeläggning

Pavex

Restaurering

Fukt / Salt

Westox Cocoon

Westox 50

Westox Cr 25

Westox D-LAM 20

Betongbehandling

Westox Creteseal

Westox Silane WB

Övrigt

Kontrastmarkering &
Halkskydd

Övrig info

Om Existens kem AB

Urval av kunder

Partners

Kontakta oss

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 
Vatten repellerande medel för betong och murverk.
Additiv för cement baserade murbruk för att erhålla en vattenavstötande yta.

Beskrivning
Westox Silane WB är en mjölkigt vit fler funktionell Silane med en extremt låg halt av voc som ger maximalt skydd för betong och murverks ytor.


Användningsområden
Westox Silane WB penetrerar och reagerar kemiskt med alla cementbundna ytor och skyddar mot CO² inträngning, och rostangrepp på armering genom att stänga ute vatten och andra skadliga vattenburna kontamineringar. Westox Silane WB missfärgar inte eller förändrar utseendet på betong eller murverk.
Westox Silane WB kan också användas som tillsats i cementbaserade bruk för att erhålla en vattenavstötande yta genom att stänga av kapillär kraften, och förhindra att efflorescence uppstår.
Använd 4 liter av Westox Silane WB på en säck cement om 20 Kg, rent vatten tillsätts så att önskad konsistens uppnås.


Fördelar
" Maximal vatten avstötning
" Alkalisk stabil
" UV stabil
" Kostnads effektiv
" Skyddsbarriär mot klorid haltigt vatten
" Kan appliceras på lätt fuktade ytor
" Kemisk bindning på underlaget, så att långtids skydd erhålls.
" Reducerar efflorescence
.

Teknisk data
Kulör Mjölkig vit.
Aktiv substans

Silane.

Komponenter

1.

Applikations metod Roller, pensel, lågtrycks spruta.
Teoretisk åtgång / skikt Tegel 2 5 m² / liter.
(Två flödiga skikt för önskad effekt) Betong (stålglättad) 7,5 - 10 m² / liter.
Torktid vid 25°C Dammtorr 20 - 40 minuter (beroende på underlag) Helt torr 3 dygn.

Notera
Material åtgång är endast menad som riktlinje.
Textur och absorbtions förmågan på underlaget anger den faktiska material åtgången.


 

 

 

 

 

 

 

Frågor ?

Maila oss gärna !

Copyright Existens Kem AB & Westlegate Pty Ltd ©

Lena Larsen© 2008 underhåller dessa sidor.